Δωρεάν Αποστολή Βιβλίων

Προϋποθέσεις

Για να εξασφαλίσετε την προϋπόθεση της δωρεάν αποστολής βιβλίων, το συνολικό καθαρό ποσόν της αγοράς βιβλίων πρέπει να είναι € 25 και άνω, χωρίς τον υπολογισμό των εξόδων αποστολής.

Περιορισμοί

Η δωρεάν αποστολή βιβλίων ισχύει μόνο για παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Κουπόνια Bonus

Τα «Κουπόνια Bonus» δεν επηρεάζουν την δωρεάν αποστολή εφ΄ όσον το συνολικό καθαρό ποσόν της αγοράς βιβλίων να είναι € 25 και άνω.